Kody odpowiedzi
Niezdefiniowany kod odpowiedzi 32379 0,07%
Code 200 - OK 41135716 94,41%
Code 206 - Częściowa zawartość 969 0,00%
Code 301 - Przeniesiono na stałe 25 0,00%
Code 302 - Przeniesiono tymczasowo 1466552 3,37%
Code 304 - Niezmodyfikowany 907104 2,08%
Code 403 - Zakazane 28730 0,07%
Code 404 - Nie znaleziono 21 0,00%
Code 405 - Nieuznawana metoda 17 0,00%