Kody odpowiedzi
Niezdefiniowany kod odpowiedzi 8970 0,01%
Code 200 - OK 88306609 90,84%
Code 206 - Częściowa zawartość 7783 0,01%
Code 301 - Przeniesiono na stałe 33 0,00%
Code 302 - Przeniesiono tymczasowo 4964657 5,11%
Code 304 - Niezmodyfikowany 3904618 4,02%
Code 400 - Błędne żądanie 16 0,00%
Code 403 - Zakazane 10942 0,01%
Code 404 - Nie znaleziono 17 0,00%
Code 405 - Nieuznawana metoda 4204 0,00%