Kody odpowiedzi
Code 200 - OK 72695401 93,35%
Code 206 - Częściowa zawartość 36830 0,05%
Code 301 - Przeniesiono na stałe 35 0,00%
Code 302 - Przeniesiono tymczasowo 3310905 4,25%
Code 304 - Niezmodyfikowany 1821042 2,34%
Code 400 - Błędne żądanie 5 0,00%
Code 403 - Zakazane 114 0,00%
Code 404 - Nie znaleziono 7 0,00%
Code 405 - Nieuznawana metoda 11915 0,02%
Code 416 - Zapytanie-Zakres niedostępny 1 0,00%