Kody odpowiedzi
Niezdefiniowany kod odpowiedzi 60023 0,08%
Code 200 - OK 65184004 92,25%
Code 206 - Częściowa zawartość 1940 0,00%
Code 301 - Przeniesiono na stałe 17 0,00%
Code 302 - Przeniesiono tymczasowo 2704883 3,83%
Code 304 - Niezmodyfikowany 2709293 3,83%
Code 403 - Zakazane 266 0,00%
Code 404 - Nie znaleziono 8 0,00%
Code 405 - Nieuznawana metoda 1406 0,00%
Code 416 - Zapytanie-Zakres niedostępny 2 0,00%