Kody odpowiedzi
Niezdefiniowany kod odpowiedzi 3739 0,00%
Code 200 - OK 106295525 91,56%
Code 206 - Częściowa zawartość 20409 0,02%
Code 301 - Przeniesiono na stałe 49 0,00%
Code 302 - Przeniesiono tymczasowo 6055080 5,22%
Code 304 - Niezmodyfikowany 3710736 3,20%
Code 400 - Błędne żądanie 19 0,00%
Code 403 - Zakazane 39 0,00%
Code 404 - Nie znaleziono 1 0,00%
Code 405 - Nieuznawana metoda 5221 0,00%