Kody odpowiedzi
Code 200 - OK 99716392 92,46%
Code 206 - Częściowa zawartość 84719 0,08%
Code 301 - Przeniesiono na stałe 35 0,00%
Code 302 - Przeniesiono tymczasowo 4257233 3,95%
Code 304 - Niezmodyfikowany 3787795 3,51%
Code 400 - Błędne żądanie 26 0,00%
Code 403 - Zakazane 113 0,00%
Code 404 - Nie znaleziono 9 0,00%
Code 405 - Nieuznawana metoda 1965 0,00%
Code 408 - Czas zapytania minął 1 0,00%
Code 416 - Zapytanie-Zakres niedostępny 16 0,00%