Kody odpowiedzi
Code 200 - OK 106256254 92,21%
Code 206 - Częściowa zawartość 115318 0,10%
Code 301 - Przeniesiono na stałe 25 0,00%
Code 302 - Przeniesiono tymczasowo 5194845 4,51%
Code 304 - Niezmodyfikowany 3657165 3,17%
Code 400 - Błędne żądanie 19 0,00%
Code 403 - Zakazane 448 0,00%
Code 404 - Nie znaleziono 37 0,00%
Code 405 - Nieuznawana metoda 6870 0,01%
Code 408 - Czas zapytania minął 1 0,00%
Code 416 - Zapytanie-Zakres niedostępny 3 0,00%